ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

บริษัท Fragrances (Thailand) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2561 เริ่มต้นธุรกิจด้วยการผลิตเเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องหอม น้ำหอม เเละ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว โดยวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคของตลาดในขณะนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์และเข้าถึงผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ได้มากที่สุด ด้วยความสามารถเเละเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จัดหาวัตถุดิบ ให้ตรงตามความต้องการของตลาด  และรวมถึงสถานที่ผลิต ซึ่งทางบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยในการบริโภค และได้รับการรองรับคุณภาพในการผลิตจากหน่วยงาน องค์กร มาตรฐานสากล  GMP ISO9001 ประกอบกับบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ เข้าใจกลุ่มของลูกค้าทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายได้หลากหลายขึ้น และขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ

CNC MACHINE REPAIR

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

CONTROLLER REPAIR

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

MOVING AND INSTALLATION

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Scroll to Top